ตั้งคำถามอย่างไรว่าอาชีพไหนเหมาะกับเราจริงๆ

August 22nd, 2017 By peeranat

วันนี้พี่เอิร์ธ (PNAT) มีโอกาสได้อ่านหนังสือชื่อ “สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่น” ของ พญ.ชญานิน ฟุ้งสถาพร  หรือ หมอจริง เจ้าของเพจหมอจริง…

©2017 PNAT CO.,LTD All Rights Reserved.